Resume

Webbstandards förespråkare med en förståelse för den senaste tekniken, människa - maskin interaktion och författare av elegant semantisk korrekt markup.

Detta är en modererad lista över min digitala karriär och anställningshistorik med relevata projekt och rollbeskrivningar, man skulle kunna kalla det för en CV eller résumé.

Efter att ha arbetat mer än ett årtionde som professionel webbkreatör har jag designat och byggt alla möjliga typer av webbplatser och webbapplikationer baserade på en rad olika teknikstackar. Företag kommer och går, lika så gör projekt och därför är en del av projekten inte längre online eller har ändrats efter det att jag arbetat med dem.

Abe & Ray

Principal Consultant | September 2016 - Present

Modondo

Co-founder & CWO | February 2011 - August 2016

Monkey Agency

Web Developer & Designer | October 2009 – February 2011

Kaskado

Rich Media Developer | October 2008 – October 2009

UIQ Technology

Web Designer & Editor | July 2006 – October 2009

Scandinavian Net Logistics

Web Developer | October 2005 – July 2006

Personal Website

Digital Director | May 2005 – Present